INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Na stanowisko urzędnicze ds. organizacyjnych i obsługi klientów w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Klaudia Guszczyńska zam.Września

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pani Klaudii Guszczyńskiej, która wykazała się znajomością zagadnień przedstawionych w ogłoszeniu, posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do zatrudnienia na tym stanowisku.  Kandydatka spełniła jednocześnie  wymagania formalne określone w procedurze kwalifikacyjnej i posiada odpowiednie predyspozycje do zatrudnienia na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

Nekla, 29.11.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla
Karol Balicki