W dniu 25 września 2020 roku, w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, zawarto umowę na:

 

Przebudowa drogi gminnej w m. Nekla i Starczanowo – etap II
wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Starczanowo – etap II oraz budową oświetlenia drogowego

 

Umowę zawarto z:

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK” Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

 

Wartość umowy: 2 353 631,35 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: do dnia 01.09.2021 r.