W sprawie:
w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nekla na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Data uchwały:
2017-11-22

Numer uchwały:
XXXI/239/2017

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia