Zamknij okno Drukuj dokument

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Opatówko, dz. nr 44/6

ZZ.271.17.2017
Nekla, dnia 23.10.2017 r.

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadamia się, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Budowę miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Opatówko, dz. nr 44/6”

została wybrana oferta złożona przez:

BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin

Cena wybranej oferty: 59 931,41 zł brutto
Termin wykonania zamówienia: do dnia 10.11.2017 r.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu. Wybrana oferta jest zgodna z dokumentacją zapytania ofertowego. Oferta uzyskała łącznie 60,00 punków. W kryterium ceny 60,00 pkt., w kryterium okres gwarancji 0,00 pkt.

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego Zawiadomienia faksem (61/438-64-90) lub drogą elektroniczną (k.zaworska@gminanekla.pl).

 

z up. Burmistrza
Anna Mizgajska
Zastępca Burmistrza

 


Otrzymują:
1. BUGLO Place Zabaw Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zwycięstwa 276, 75-653 Koszalin
2. a/a

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2017-10-23 13:44:46
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2017-10-23 13:47:59
Ostatnia zmiana:2017-10-23 13:48:16
Ilość wyświetleń:331