W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data uchwały:
2015-12-02

Numer uchwały:
XII/85/2015

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego