Zamknij okno Drukuj dokument

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM: nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla

WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:

nieruchomość będącą własnością Gminy Nekla:


1. lokal mieszkalny nr 4 – położony w budynku nr 8A, przy ulicy Dworcowej w Nekli, o powierzchni 53,20 m2 wraz z udziałem 0,0991 części w nieruchomości wspólnej i działce nr 836/8 o pow. 0,1777 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00032938/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrześni.
Cena nieruchomości wynosi – 105.000,00 zł.


Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli zbywanej nieruchomości lub jej spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww. nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać
w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Wojciech Pilch.

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu  21.11.2014 r.
- zdjęto dnia  15.12.2014 r.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2014-11-21 13:50:02
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2014-11-21 13:51:51
Ostatnia zmiana:2014-11-21 13:52:11
Ilość wyświetleń:799