W związku z planowanym podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego, na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 art. 19a  pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) do dn. 2.09.2013. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty „Ruch to zdrowie”, złożonej w dn. 20.08.2013. przez Nekielskie Towarzystwo „Amazonki”. Uwagi prosimy przesyłać w formie elektronicznej na e-mail: a.mantorska@gminanekla.pl