Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulic Dworcowej i Czereśniowej w Nekli oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie  ulic Dworcowej   i Czereśniowej
w Nekli  oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 ,art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227ze zm.) i po podjęciu przez  Radę Miejską Gminy Nekla uchwały nr XXXIV/254/2010 z dnia 25 maja 2010r. o  zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie  ulic Dworcowej   i Czereśniowej
w Nekli 

oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Zainteresowani mogą składać wnioski   do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego  i do prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski mogą być wnoszone:
? w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla
? za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:  nekla@nekla.pl
? w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Nekli , ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla
w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
         inż. Roman Grychowski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-09-06 15:00:30
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-09-06 15:01:21
Ostatnia zmiana:2010-09-06 15:02:06
Ilość wyświetleń:1468