Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy odcinka drogi powiatowej Nekla - Mystki

O b w i e s z c z e n i e

Starosty Wrzesińskiego

z dnia 23 lutego 2010 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 5a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. poz.1118 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

 

że w dniu  19 lutego 2010 r.  zostało wszczęte na żądanie Powiatu Wrzesińskiego postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia nr 646/2009 z dn. 28.09.2009 r., na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nekla – Mystki od km 0 + 031 do km 2 + 825 w miejscowości Nekla, Kokoszki, na działkach o nr ewid. gruntu: 426, 256/1, 269/3, 587/1, 597, 588, 587/2  obręb Nekla,  72, 45/2, 45/1, 58, 36  obręb Kokoszki,

 

w zakresie:

-  zmiany rozwiązania projektowego przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych ul.Wiosny  

    Ludów i Dworcowa w Nekli, poprzez wprowadzenie budowy ronda,

-  objęcie inwestycją działki o nr ewid. gruntu  968/10.

 

Z aktami sprawy zapoznać się można w Wydziale Administracji Architektoniczno – Budowlanej  Starostwa Powiatowego we Wrześni, pokój nr 2 – w godzinach urzędowania.

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie składać można w terminie 14 dni od daty wywieszenia, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul Chopina 10, 62-300 Września lub ustnie do protokołu w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej, pok. nr 2.

 

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2010-02-26 09:56:01
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2010-02-26 09:57:24
Ostatnia zmiana:2010-02-26 09:57:36
Ilość wyświetleń:1590