Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ...

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA  I GMINY NEKLA

 przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz stosownie do art. 21 ust.1, art. 39, art. 40 oraz w związku z art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 z 2008r., poz. 1227) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z :
o    Uchwałą nr XXI/154/2008 z dnia 17 grudnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulicy Wiosny Ludów i Dworcowej w Nekli.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,       62-330 Nekla w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko  mogą być składane w formie pisemnej,  ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza  Miasta i Gminy Nekla.

       


               Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
                    /inż./ Roman Grychowski

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-12-10 13:12:33
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-12-10 13:14:10
Ostatnia zmiana:2009-12-10 13:14:14
Ilość wyświetleń:1639