Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną."

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
podaje się do publicznej wiadomości
że, prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,  dla którego prowadzona jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn. Budowa czterech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW każda, z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Lokalizacja :  działki nr 101, 102,5, 104/3, 19/6 obręb Podstolice, gmina Nekla, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie
Inwestor : DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych Sp z o.o. 71-502 Szczecin  ul. Odzieżowa 12C/1
Wnioskodawca w dniu 06.10.2009 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Nekla. Organem właściwym do wydania uzgodnień w przedmiotowej sprawie jest Starosta Wrzesiński oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni.
Zapewniając udział społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko informuję, iż:
1. każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wymienionym postępowaniu administracyjnym,
2. Raport udostępniony jest w: Urzędzie Gminy w Nekli ul. Dworcowa 10, pok. Nr 15
Wnioski i uwagi można składać w ciągu 21 dni od daty publicznego ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Gminy w Nekli. 
3. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Burmistrza Gminy Nekla.
Zgodnie z art. 33 ust. 1, pkt. 7 ustawy o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, informację uznaje się za dokonaną po upływie 21 dni od ogłoszenia.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-11-17 09:21:01
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-11-17 09:35:15
Ostatnia zmiana:2009-11-17 09:35:46
Ilość wyświetleń:1645