Zamknij okno Drukuj dokument

Wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla na sprzedaż w Nekli

WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ZBYĆ
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:

nieruchomości będące własnością Gminy Nekla.

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. działka nr 1244 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 24, pow. 0,0126 ha, w tym droga – 0,0126 ha, zapisana w KW 26960 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, nie posiada żadnych przyłączy infrastruktury technicznej Działka stanowi nieurządzoną drogę, która przeznaczona jest na uzupełnienie działki 1240 w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka, istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr XIV/119/2000 z dnia 25 maja 2000 r. z powyższego wynika, że działka stanowi jedną całość z działką ozn. nr geod. 1240.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 4.990,00 zł. + 22% VAT.

2. działka nr 43/3 – arkusz mapy ewidencyjnej nr. 2, pow. 0,2521 ha, w tym droga   –
0,2521 ha, zapisana w KW 15284, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych, Sądu Rejonowego we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, wyposażona w infrastrukturę techniczną. Działka stanowi urządzoną drogę, która przeznaczona jest na uzupełnienie działki 43/9 w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania.
Dla terenu, na którym zlokalizowana jest ww. działka, nie istnieje obecnie obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 83.270,00 zł. + 22% VAT.
Uwaga: Stosownie do przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity), Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zawiadamia niniejszym byłych właścicieli  zbywanej nieruchomości lub ich spadkobierców, o zamiarze sprzedaży ww nieruchomości oraz wzywa ich do złożenia wniosku z oświadczeniem , że wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości, za cenę i na warunkach określonych w niniejszym wykazie.
Prawo pierwszeństwa  w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie spełniającej warunki podane w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 i ust. 5 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 tekst jednolity).
Wnioski wraz z oświadczeniem o nabycie nieruchomości na wyżej podanych warunkach można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10 w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku stwierdzenia braku oświadczeń, o której mowa wyżej, nieruchomość zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – P. Leszek Nowicki
Powyższy wykaz będzie wywieszony w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, sołectwie Starczanowo oraz umieszczony na stronie internetowej UMiG Nekla www.nekla.pl i w Przeglądzie Nekielskim

Na tablicy ogłoszeń:
- wywieszono w dniu   15. 05. 2009 r.
- zdjęto w dniu             06. 07. 2009 r.

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2009-05-15 13:54:26
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2009-05-15 13:55:49
Ostatnia zmiana:2009-05-15 13:56:01
Ilość wyświetleń:2454