Zamknij okno Drukuj dokument

OGŁOSZENIE w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla

OGŁOSZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla, obejmującej obręby geodezyjne położone na południe od autostrady A2

 

 

W związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. - Dz. U. nr 199, poz. 1227, która weszła w życie 15.11.2008 r.

„o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko”

nakazującą wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odwołuje się dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami, która miała odbyć się w dniu 17.12.2008 r. godz. 1330 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla.

 

W dniu tym tj. 17.12.2008 r. o godz. 1330 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla odbędzie się spotkanie informacyjne dot. projektu zmiany studium Nekla dla obszaru położonego na południe od autostrady A2.

 

Równocześnie informuję, że dyskusja publiczna zgodnie z wymogami prawa odbędzie się w późniejszym terminie o czym w zwyczajowo przyjęty sposób ukaże się stosowne ogłoszenie i obwieszczenie.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

 

/-/ Inż. Roman Grychowski

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-12-15 13:53:15
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-12-15 13:54:29
Ostatnia zmiana:2008-12-15 13:54:38
Ilość wyświetleń:1854