Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla, obejmującej obręby geodezyjne położone na południe od autostrady A2

 

 

Na podstawie art. 11 pkt. 10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Nekla nr XV/105/2008 z dnia 14 marca 2008 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla, obejmującej obręby geodezyjne położone na południe od autostrady A2 w dniach od 17.11.2008 r. do 17.12.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 62-330 Nekla,
ul. Dworcowa 10 w godz. od 8.00.do 14.00

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.12.2008 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla o godz. 1330.

 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi.

 

Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Nekla – 62-330 Nekla, ul. Dworcowa 10, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01. 2009 r.

 

 

                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

                                                                                              /-/ Inż. Roman Grychowski

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-10-30 08:51:44
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-10-30 08:52:27
Ostatnia zmiana:2008-10-30 08:52:33
Ilość wyświetleń:1811