Zamknij okno Drukuj dokument

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie

 o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U . z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Urząd Miasta i Gminy Nekla informuje, że na wniosek    Wspólnoty Mieszkaniowej  BLOK EC:1M, 2M, 3M, 4M z siedzibą w Targowej Górce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków z  przepompownią ścieków, sieci kanalizacji rozdzielczej oraz kolektora sanitarnego na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 317, 318, 319, 320, 324/1, 324/2, 327, 325/1, 325/2, 128/15, 329 położonych w Targowej Górce.

            W związku z powyższym informujemy strony postępowania, że mogą w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,  pok. 14 w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni tygodnia od 7-15 zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić wnioski dowodowe lub ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie  21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

  

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla

Inż. Roman Grychowski

 

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2008-10-22 12:52:57
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2008-10-22 12:53:45
Ostatnia zmiana:2008-10-22 12:55:38
Ilość wyświetleń:1817