Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
    Burmistrz (1)
    Zarządzenia (3)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nekla 2014-2018 (512)

Gmina
    Charakterystyka ogólna (1)
    Dane statystyczne (8)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Nekla (1)
        Szkoły, Przedszkola (3)
        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Nekielski Ośrodek Kultury (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Sołectwa (17)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (2)
    Wybory i referenda (1)
    Konsultacje społeczne (0)
        2017 (0)
            Konsultacje społeczne projektów statutów jednostek pomocniczych (17)
        2018 (1)
            Konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Nekla dotyczące projektu zagospodarowania dawnej siedziby wozowni na siedzibę biblioteki publicznej (3)
    Mienie komunalne (10)
    Łowiectwo (1)

Rada Miejska Gminy Nekla
    Skład osobowy Rady Miejskiej (0)
        Kadencja 2002-2006 (3)
            Komisje (3)
        Kadencja 2006-2010 (1)
        Kadencja 2010-2014 (1)
        Kadencja 2014-2018 (1)
        Kadencja 2018-2023 (1)
    Uchwały (0)
        Kadencja RMGN 2002-2006 (0)
            Sesja 1 - 14.11.2002 (3)
            Sesja 2 - 21.11.2002 (5)
            Sesja 3 - 05.12.2002 (15)
            Sesja 4 - 30.12.2002 (8)
            Sesja 5 - 27.01.2003 (6)
            Sesja 6 - 27.02.2003 (26)
            Sesja 7 - 24.04.2003 (10)
            Sesja 8 - 04.06.2003 (7)
            Sesja 9 - 28.08.2003 (12)
            Sesja 10 -16.10.2003 (9)
            Sesja 11 - 27.11.2003 (11)
            Sesja 12 - 30.12.2003 (3)
            Sesja 13 - 29.01.2004 (4)
            Sesja 14 - 04.03.2004 (6)
            Sesja 15 - 30.03.2004 (3)
            Sesja 16 - 29.04.2004 (6)
            Sesja 17 - 30.06.2004 (7)
            Sesja 18 - 02.09.2004 (8)
            Sesja 19 - 30.09.2004 (7)
            Sesja 20 - 18.11.2004 (9)
            Sesja 21 - 21.12.2004 (9)
            Sesja 22 - 30.12.2004 (2)
            Sesja 23 - 03.02.2005 (9)
            Sesja 24 - 17.03.2005 (9)
            Sesja 25 - 29.04.2005 (9)
            Sesja 26 - 09.06.2005 (13)
            Sesja 28 - 21.07.2005 (3)
            Sesja 29 - 29.09.2005 (5)
            Sesja 30 - 24.11.2005 (10)
            Sesja 31 - 29.12.2005 (9)
            Sesja 32 - 16.02.2006 (8)
            Sesja 33 - 24.03.2006 (8)
            Sesja 34 - 27.04.2006 (8)
            Sesja 35 - 08.06.2006 (8)
            Sesja 36 - 24.08.2006 (7)
            Sesja 37 - 27.09.2006 (6)
            Sesja 38 - 25.10.2006 (10)
        Kadencja RMGN 2006-2010 (294)
        Kadencja RMGN 2010-2014 (317)
        Kadencja RMGN 2014-2018 (319)
        Kadencja RMGN 2018-2023 (13)
    Protokoły z sesji (0)
        Kadencja RMGN 2014-2018 (40)
        Kadencja RMGN 2018-2023 (2)
    Transmisje z sesji (1)
    Relacje audio z sesji (0)
        Kadencja RMGN 2014-2018 (23)
    Wykaz imiennych głosowań (6)
    Komisje (0)
        Relacje audio-wideo ze wspólnych posiedzeń (1)
        Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska (1)
            Protokoły (1)
            Uchwały (2)
        Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Pomocy Społecznej i Porządku Publicznego (1)
            Protokoły (1)
            Uchwały (2)
        Komisja Rewizyjna (1)
            Protokoły (1)
            Uchwały (1)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
        Protokoły wspólnych posiedzeń komisji (1)
    Interpelacje (1)

Urząd Miasta i Gminy
    OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA (737)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Struktura organizacyjna (1)
    Jak załatwić sprawę w Urzędzie (1)
    Elektroniczna Skrzynka Podawcza (1)
    Działalność lobbingowa (5)
    Dostęp do informacji publicznej (2)
    Skargi i wnioski (1)

Oświadczenia majątkowe
    Rada Miejska Kadencja 2002-2006 (17)
    Rada Miejska Kadencja 2006-2010 (15)
    Rada Miejska Kadencja 2010-2014 (16)
    Rada Miejska Kadencja 2014-2018 (15)
    Urząd Miasta i Gminy (15)
    Jednostki organizacyjne (12)

Zamówienia publiczne
    Rejestr zawartych umów o równowartości poniżej 30 tys. euro (0)
        2018 (9)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (2)
    Ogłoszenia o przetargach (12)
        Archiwum (1)
            2018 (17)
            2017 (35)
            2016 (25)
            2015 (32)
            2014 (1)
            2007 (0)
            2006 (0)
    Informacja z otwarcia ofert (0)
        2018 (18)
        2017 (14)
        2016 (4)
    Ogłoszenia o wynikach przetargów (158)
    Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (1)
    Rejestr umów przetargowych (0)
        2018 (3)
    Zawarte umowy (0)
        2018 (14)
        2017 (7)
            poniżej 30 tys. euro (26)
        2016 (7)
            poniżej 30 tys. euro (2)
        2015 (5)
            Udzielone zamówienia o równowartości do 30 tys. euro (9)
            Zamówienia z wolnej ręki (1)
        2014 (9)
            Zamówienia do równowartości 30 tys. euro (26)
        2013 (16)
        2012 (9)
        2011 (11)
        2010 (12)
        2009 (11)
        Przed 2009 (7)
    Zapytania ofertowe (9)

Petycje
    Informacja ogólna (1)
    Ustawa (1)
    Rejestr petycji (3)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Budżet (25)
    Strategia Rozwoju Gminy (1)
    Program Ochrony Środowiska (2)
    Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (1)
    Podatki i opłaty lokalne (0)
        Podatki (0)
            2016 (3)
            2017 (3)
            2018 (4)
        Opłata za gospodarowanie odpadami (0)
            2016 (4)
            2017 (3)
        Działalność gospodarcza (0)
            2017 (5)
        Zwrot podatku akcyzowego (0)
            2016 (1)
            2017 (1)
            2018 (1)
        Wykaz - pomoc publiczna (0)
            2015 (0)
            2016 (0)
            2017 (4)
        Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (1)
        Wniosek o określenie lub stwierdzenie nadpłaty (1)
        Wniosek o przeksięgowanie nadpłaty (1)
        Interpretacje przepisów prawa podatkowego (1)
        Wniosek o umorzenie/odroczenie/rozłożenie na raty podatku (1)
    Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla (1)

Gospodarka komunalna
    Gospodarka odpadami (0)
        Analizy (5)
        Sprawozdania (5)
        Plan Gospodarki Odpadami (1)
        Program Usuwania Azbestu (1)
        PSZOK (1)
        Harmonogramy odbioru odpadów (3)
        Deklaracje (1)
        Informacje dla mieszkańca (3)
        Akty prawne (5)
        Rejestry (0)
            Rejestr działalności regulowanej (8)

Rejestry
    Odbiór nieczystości ciekłych (1)
    Rejestr informacji o środowisku (1)

Informacje
    Niepublikowane w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Klauzula informacyjna (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij