Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki
Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500146693-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.
Nekla:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575517-N-2018
Data: 20/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nekla, Krajowy numer identyfikacyjny 631258098, ul. Dworcowa  10, 62-330  Nekla, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48614386011, e-mail k.zaworska@gminanekla.pl, faks +48614386490.
Adres strony internetowej (url): www.nekla.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-29, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-16, godzina 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Posiadają dodatni wynik finansowy w rachunku zysków i strat za lata 2016 i 2017.
W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych