1. Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 (załącznik nr 1)

2. Załącznik do informacji - dane o przedmiotach opodatkowania ZIN-1 (załącznik nr 2)

3. Załącznik do informacji - dane o przedmiotach zwolnionych ZIN-2 (załącznik nr 3)

4. Załącznik do informacji - pozostali podatnicy ZIN-3 (załącznik nr 4)

5. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 (załącznik nr 5)

6. Załącznik do deklaracji - dane o przedmiotach opodatkowania ZDN-1 (załącznik nr 6)

7. Załącznik do deklaracji - dane o przedmiotach zwolnionych ZDN-2 )załącznik nr 7)

8. Deklaracja na podatek rolny DR-1

9. Załącznik do deklaracji - dane o przedmiotach opodatkowania ZDR-1

10. Załącznik do deklaracji - dane o przedmiotach zwolnionych ZDR-2

11. Informacja o gruntach IR-1

12. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania ZIR-1

13. Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach zwolnionych ZIR-2

14. Załącznik do informacji o gruntach - pozostali podatnicy ZIR-3

15. Deklaracja na podatek leśny - DL-1

16. Załącznik do deklaracji - dane o przedmiotach opodatkowania ZDL-1

17. Załącznik do deklaracji - dane o przedmiotach zwolnionych ZDL-2

18. Informacja o lasach IL-1

19. Załącznik do informacji - dane o przedmiotach opodatkowania ZIL-1

20. Załącznik do informacji - dane o przedmiotach zwolnionych ZIL-2

21. Załącznik do informacji - pozostali podatnicy ZIL-3