Rada Miejska Gminy Nekla
VIII Kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady Miejskiej - Roman Kuszak

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Mateusz Kubiaczyk

 Radni:
1. Bandosz Ryszard
2. Grzeszczyk Gerard
3. Kałużny Czesław
4. Kostrzewski Piotr
5. Kubiaczyk Mateusz
6. Kucza Mariusz
7. Kuszak Roman
8. Margasińska Violetta
9. Pilch Michał
10. Prałat Wojciech
11. Przybylski Jan
12. Raźny Dariusz
13. Świdurski Sławomir
14. Tokłowicz Paweł
15. Wojciechowski Grzegorz