w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla

Data uchwały:
2017-04-26

Numer uchwały:
XXVI/180/2017

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego