w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla

Data uchwały:
2020-11-30

Numer uchwały:
XXII/193/2020

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego