Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

mieszczący się na terenie Referatu Gospodarki Komunalnej w Nekli (ul. Nad Maskawą 5 przy Oczyszczalni Ścieków):

czynny jest w soboty w  godz. 800 – 1400

 Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do ww. punktu są:

 • odpady budowlane i rozbiórkowe:

- pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających od starosty pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót.

 • papierowe worki po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety;
 • ubrania;
 • lustra, szyby okienne i zbrojone;
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.);
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyte świetlówki;
 • odpady po chemikaliach pochodzących z gospodarstwa domowego (puszki i pojemniki po farbach, lakierach, olejach silnikowych);
 • opony z samochodów do 3,5 t;
 • odpady z tworzyw sztucznych ( o większych gabarytach, nie mieszczących się do worka);
 • odpady biodegradowalne.

Przyjmowanie odpadów z gospodarstw domowych jest bezpłatne. Transport mieszkańcy zapewniają

we własnym zakresie i na własny koszt.

OPAKOWANIA PO LEKACH, PRZETERMINOWANE LEKI

 • Punkt przyjmowania przeterminowanych leków znajduje się w aptece „BETULA” w Nekli przy ulicy Chopina 43 A.

ZUŻYTE BATERIE

 • Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w szkołach:
  • Zespół szkół w Nekli, ul. Szczepańskiego 7,
  • Zespół Szkół w Targowej Górce, ul. Karśnickiego 2,
  • Zespół Szkół w Zasutowie, ul. Kwiatowa 5
  • oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla przy ulicy Dworcowej 10.