Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Nekla, gm. Nekla


BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
ul. Dworcowa 10 ; 62-330 Nekla

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnej nieruchomości
niezabudowanej, położonej w gminie Nekla

Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość położona w obrębie Nekla, gm. Nekla, oznaczona, jako:

1. działka nr 294/9 - arkusz mapy ewidencyjnej nr 12, powierzchnia 0,2439 ha. Nieruchomość zapisana jest w  księdze wieczystej PO1F/00019570/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Dla powyższego terenu brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego Uchwałą Nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r. zmienionego Uchwałą Nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. powyższa nieruchomość przeznaczona jest w 1/3 części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i zagrodową a w 2/3 części pod łąki i pastwiska.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 100.000,00 zł.
            Wadium wynosi: 5.000,00 zł.
            
                       
Działka sprzedawana będzie na podstawie danych z operatu ewidencji gruntów.

Przetarg odbędzie się w dniu 17.10.2014 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, parter, pokój nr 1 /sala konferencyjna/. Poprzedni przetarg na sprzedaż niniejszej nieruchomości odbył się 13.06.2014 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nekla - BS Kostrzyn Wlkp. O/Nekla nr 58 9075 0009 1100 0101 0012 1370 - odpowiednio wcześniej tak, żeby w dniu 14.10.2014 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
2. Okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości oraz:
- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem - w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników
- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu
- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru, aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada w przypadku, gdy oferent uchyla się od zawarcia umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w okresie 3 dni po: odwołaniu przetargu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, w sposób uzgodniony z oferentami. Koszt sporządzenia umowy notarialnej po dokonaniu wpłaty całości ceny nabycia nieruchomości spoczywa na nabywcy.
W przypadku zaistniałych ważnych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Nekla zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.). Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz .U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nekli tel. (061) 4373-193 - P. Wojciech Pilch

 

Załączniki

ogłoszenie o przetargu 294-9 (559.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2014-09-12 14:11:09
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2014-09-12 14:13:10
Ostatnia zmiana:2015-08-21 10:57:51
Ilość wyświetleń:988

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij