Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy Nekla
     
      Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla działa elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Adres skrytki ePUAP: /GminaNekla/skrytka
 

Przejdź do ESP Urzędu Miasta i Gminy Nekla (Pismo ogólne): http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-urzednika/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/ogolne-sprawy-urzedowe/pismo-ogolne-do-urzedu/GminaNekla

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta i Gminy w Nekli:

1.     Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie ePUAP – sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (Pn 9.00 – 17.00; Wt-Pt 7.00 – 15.00) do Sekretariatu Urzędu mieszczącego się w holu Urzędu Miasta i Gminy w Nekli, ul. Dworcowa 10, na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez system Windows,
- płyta DVD-RW lub CD-RW

Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta i Gminy w Nekli:
1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:
- DOC, DOCX, RTF, ODT,
- XLS, XLSX, ODS,
- TXT,
- GIF, TIF (TIFF), BMP, JPG (JPEG), PNG
- PDF,
- ZIP.
2. opatrzone ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym,
3. wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB. W przypadku większych załączników zaleca się skorzystanie z repozytorium "dużych plików" dostępnego na platformie ePUAP.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.