Nekla, 2008.04.28

 

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

ul. Dworcowa 10

62-330 Nekla

REGON – 000538691  NIP 789-14-54-107

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Rynek, Wrzesińskiej, Poznańskiej, Wiosny Ludów, Wierzbowej, Czereśniowej, Wiśniowej. Etap III”.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 17.03.2008 r. w portalu Biuletynu Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Urzędu www.nekla.pl, oraz
w siedzibie zamawiającego w miejscu – tablica ogłoszeń w wejściu głównym UMiG.

Otwarcie nastąpiło w dniu 11.04.2008 r. o godz. 09:30.

Złożono 9 oferty, liczba ofert nie rozpatrywanych z powodu:

wykluczenia oferenta - 0,

odrzucenia oferenta - 2.

 

Wybrano następującą ofertę firmy:

 

Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna

ul. Gnieźnieńska 51

62-110 Wągrowiec

która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia:

727.125,40 zł brutto

 

Powyższa oferta uzyskała łącznie 100,00 pkt.

Oferta najkorzystniejsza, najniższa cena.

 

Oferty złożyli również:

 

1\      Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł-Zachorzewska

Zalesie 15

88-420 Rogowo

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ tj. brak wniesienia wadium w dniu 10 kwietnia 2008.

2\      Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Wodkan”

Tadeusz Szustek

ul. Słoneczna 19

62-200 Gniezno

 

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Treść złożonej oferty zawiera błąd w obliczeniu ceny tj. dwukrotne podanie tej samej pozycji kosztorysowej.

3\      Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „Roskon”

Maria Rosadowska

ul. Fabryczna 9

62-400 Słupca

która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia: 798.730,35 zł brutto, uzyskując 91,04 pkt

4\      Roboty Ziemne i Instalacyjne Zygmunt i Sławomir Jakubowscy

Drzewce12

62-410 Zagórów

która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia: 843.354,02 zł brutto, uzyskując 86,22 pkt

5\      Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Inż-Ekon” S.A.

ul. Pociejewo 3

62-500 Konin

która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia: 946.037,52 zł brutto, uzyskując 76,86 pkt

6\      „MPGK” Spółka z o. o.

ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia: 937.919,70 zł brutto, uzyskując 77,53 pkt

7\      Fur-Bud Partner

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Artur Furmaniak

ul. Górki 5B

63-210 Żerków

która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia: 951.795,44 zł brutto, uzyskując 76,60 pkt

8\      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz

Ruszkowo 7A

63-000 Środa Wielkopolska

która wyznaczyła cenę za realizacje zamówienia: 1.199.924,90 zł brutto, uzyskując 60,60 pkt

 

 

Otrzymują:

 

- a/a

- Zakład Robót Inżynieryjno-Hydrotechnicznych „POL-GAR” Polus i Garnetz Spółka Jawna

                ul. Gnieźnieńska 51

62-110 Wągrowiec

- Zakład Usług Melioracyjnych i Instalacyjnych Justyna Nizioł-Zachorzewska

Zalesie 15

88-420 Rogowo

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Wodkan”

Tadeusz Szustek

ul. Słoneczna 19

62-200 Gniezno

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane „Roskon”

Maria Rosadowska

ul. Fabryczna 9

62-400 Słupca

- Roboty Ziemne i Instalacyjne Zygmunt i Sławomir Jakubowscy

Drzewce12

62-410 Zagórów

- Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska „Inż-Ekon” S.A.

ul. Pociejewo 3

62-500 Konin

-MPGK” Spólka z o. o.

ul. Skocka 13

62-100 Wągrowiec

- Fur-Bud Partner

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Artur Furmaniak

ul. Górki 5B

63-210 Żerków

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz

Ruszkowo 7A

63-000 Środa Wielkopolska

           

 

Sporządził:

Stanisław Pałczyński