Zgodnie z zarządzeniem nr 517/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 22 września 2022 r. w dniach od 23.09.2022 r. do 14.10.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029.
Konsultacje będą przeprowadzone  w formie zgłaszania pisemnych uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nekla na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 zostaną wyłożone w okresie konsultacji społecznych do wglądu:
1) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla (http://nekla.nowoczesnagmina.pl).
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Nekla.
 Pisemne uwagi można składać:
1) w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla (decyduje data wpływu do urzędu);
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@gminanekla.pl