W sprawie:
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nekla na lata 2022 – 2032

Data uchwały:
2022-09-19

Numer uchwały:
XLII/349/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia