W sprawie:
w sprawie przekazania petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Data uchwały:
2022-09-19

Numer uchwały:
XLII/355/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia