W sprawie:
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zwolnienia nauczycieli pełniących funkcje kierownicze od obowiązku realizacji zajęć oraz ustal

Data uchwały:
2022-09-19

Numer uchwały:
XLII/354/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego