W sprawie:
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nekla na rok szkolny 2022/2023

Data uchwały:
2022-09-19

Numer uchwały:
XLII/353/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego