ZZ.271.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Nekla, dnia 02.08.2022 r.

 

 

<>

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie podstawowym

pn. Przebudowa dróg gminnych w Nekli

 

1.      Do upływu terminu składania ofert wpłynęły: 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

I część

cena brutto

II część

cena brutto

III część

cena brutto

IV część

cena brutto

1.

Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Sp. komandytowa

Kokoszki 25

62-330 Nekla

286 375,00 zł

315 986,51 zł

374 154,19 zł

2 641 766,55 zł

2.

TRANSBRUK Marek Begier

Sp. komandytowo-akcyjna

ul. Polna 1B

62-330 Nekla

368 483,40 zł

479 977,98 zł

520 189,14 zł

2 942 789,72 zł