W sprawie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekli-rejon ul. Malwowej i Starczanowskiej

Data uchwały:
2022-07-01

Numer uchwały:
XLI/348/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego