W sprawie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Podstolicach-rejon ul. Polnej

Data uchwały:
2022-06-22

Numer uchwały:
XLI/347/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego