W dniu 18 maja 2022 r. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy, zawarto umowę na:

 

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

Umowę zawarto z:

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Gen. Sikorskiego 38

62-300 Września

 

Wartość umowy: 537 635,62 zł brutto