Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

ul. Dworcowa 10,

62 – 330 Nekla

REGON – 000538691 NIP 789-14-54-107

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: na ,,Wykonanie projektu budowlano- wykonawczego budynku z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Nekla, Nekielski Ośrodek Kultury i oddziały szkolne”.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 27.06.2007r. na stronie internetowej Urzędu http://nekla.nowoczesnagmina.pl, w portalu Biuletynu Zamówień Publicznych, oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu – tablica ogłoszeń w wejściu głównym UMiG. Otwarcie nastąpiło w dniu 12.07.2007r. o godz. 10:00. Liczba złożonych ofert: 4, Liczba ofert nie rozpatrywanych z powodu wykluczenia i odrzucenia oferenta: 0.

 

Wybrano ofertę firmy:

                                                                             

Tomasz Durniewicz architekt Sp. z o. o.

ul. Półwiejska 17/23

61-888 Poznań

 

 

Za cenę 99.430,00 zł brutto, która uzyskała łącznie 100,00pkt.

 

 

Oferty złożyli również:

1. Metropolis Remigiusz Smolik

     ul. Nurtowicza 12                                                   która otrzymała łącznie 29, 11 pkt.

     70 - 240 Szczecin

 

2.  Pracownia Architektoniczna

     Vawie Studio sc. Szamotuły

     ul. Braci Czeskich 15                                              która otrzymała łącznie 77,99 pkt       

     62 - 500 Szamotuły

 

3. Biuro Projektów CSS Sp.z o.o.

     ul. Złota 79/34                                                       która otrzymała łącznie 50,62 pkt.

     60 - 319 Warszawa