Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

Burmistrza Miasta i Gminy Nekla

Ul. Dworcowa 10,

62 – 330 Nekla

REGON – 000538691 NIP 789-14-54-107

 

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: na „Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Nekla – etap I”.

Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w dniu 1.06.2007r.na stronie internetowej Urzędu http://nekla.nowoczesnagmina.pl, w Portalu Biuletynu Zamwień Publicznych numer OWP/2007/06/01-642133 oraz w siedzibie zamawiającego w miejscu - tablica ogłoszeń w wejściu głównym UMiG. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 14.06.2007r. o godz. 10:00

Liczba złożonych ofert - 2, liczba ofert nie rozpatrywanych z powodu wykluczenia oferenta – 0

 

Wybrano ofertę firmy:

PRO-MET

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe

H. Kobusiński i wspólnicy sp. j.

ul. Borecka 29a

63-720 Koźmin Wlkp.

 

za cenę: 84.730,10zł brutto