INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko urzędnicze w Referacie księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Kierzek zam.Gorzykowo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pani Moniki Kierzek, która wykazała się znajomością zagadnień przedstawionych w ogłoszeniu, posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do zatrudnienia na tym stanowisku.  Kandydatka spełniła jednocześnie  wymagania formalne określone w procedurze kwalifikacyjnej i posiada odpowiednie predyspozycje do zatrudnienia na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Nekla, 21.02.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla
Karol Balicki