Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wybory Ławników

W związku z upływającą 31 grudnia 2007 r. kadencją ławników informujemy, iż do 30 czerwca 2007 roku trwa zgłaszanie kandydatów na ławników w kadencji 2008-2012.

Na podstawie przepisów ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 12 września 2001 r., nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 28 marca 2006 r. nr 50 poz. 370),

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1.       posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2.       jest nieskazitelnego charakteru;

3.       ukończył 30 lat;

4.       jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5.       nie przekroczył 70 lat;

6.       jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7.       posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

1.       prezesi sądów;

2.       stowarzyszenia;

3.       organizacje związkowe;

4.       organizacje pracodawców;

5.       inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

6.       co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

 

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają wyłącznie związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

1.       3 aktualne fotografie, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

2.       informacje z Krajowego Rejestru Karnego;

3.       oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

4.       zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Ławnikami nie mogą być:

1.       osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2.       osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3.       funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępców i wykroczeń;

4.       adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5.       radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6.       duchowni;

7.       żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8.       funkcjonariusze Służby Więziennej;

9.       radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla

 

Załączniki

Lista_osob_popierajacych (90.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzor_zgloszenia (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Kaczmarski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Artur Kaczmarski
Data wprowadzenia:2007-06-08 14:01:29
Opublikował:Artur Kaczmarski
Data publikacji:2007-06-08 14:03:45
Ostatnia zmiana:2007-06-13 09:32:15
Ilość wyświetleń:2066

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij