Nekla, dnia 28 stycznia 2022 r.

Gmina Nekla, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022.