W sprawie:
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej nawspieranie inwestycji początkowej na terenie Gminy Nekla

Data uchwały:
2022-01-11

Numer uchwały:
XXXVI/304/2022

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.