W sprawie:
w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nekla na lata 2022-2032

Data uchwały:
2022-01-11

Numer uchwały:
XXXVI/302/2021

Podjęta przez:
RMGN

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia