INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Na stanowisko urzędnicze w Referacie ds. zamówień publicznych, inwestycji, rozwoju obszarów wiejskich i dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko został wybrany Pan Mateusz Wojciechowski zam. Nekla.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pana Mateusza Wojciechowskiego, który wykazał się odpowiednią znajomością zagadnień przedstawionych w ogłoszeniu, odpowiednią wiedzą merytoryczną konieczną do podjęcia pracy na stanowisku, na które aplikował, co pozwoli kandydatowi szybko wdrożyć się w zakres powierzonych obowiązków. Kandydat spełnił jednocześnie wszystkie wymagania formalne określone w procedurze kwalifikacyjnej i posiada odpowiednie predyspozycje do zatrudnienia na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Nekla, 05.01.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla
Karol Balicki