WYKAZ

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NEKLA
PODAJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAMIERZA ODDAĆ W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM:

część nieruchomości będącej własnością Gminy Nekla.

1. Część działki nr 388/5 o pow. 0,0025 ha – położonej w Nekli, arkusz mapy ewidencyjnej nr 12. Nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej PO1F/00051341/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nekla zatwierdzonego uchwałą nr XX/175/2001 Rady Miejskiej gminy Nekla z dnia 15 lutego 2001 r., zmienionego uchwałą nr XXVI/190/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r., uchwałą nr IV/11/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. oraz uchwałą nr XXXIV/293/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny usług publicznych.
Stawka dzierżawy miesięcznej wynosi 32,50 zł + VAT.

Uwaga: Niezależnie od obowiązku zapłaty czynszu Dzierżawca zobowiązany jest ponosić wszelkie opłaty związane z dzierżawionym gruntem. Czynsz dzierżawny płatny będzie do 10 dnia każdego miesiąca.
Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, tel. 061 4373 193 – p. Martyna Kostrzewska.