Zgodnie z zarządzeniem nr 385/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 2 grudnia 2021 r. w dniach od 06.12.2021 r. do 14.01.2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nekielce.

Konsultacje będą przeprowadzone  w formie: badania ankietowego (ankieta papierowa, geoankieta) i spotkania konsultacyjnego w trybie zdalnym na platformie ZOOM – 14 grudnia 2021 r., godz. 17:00.
Ankieta konsultacyjna w wersji papierowej będzie do pobrania:
1) w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla (http://nekla.nowoczesnagmina.pl).
 Ankiety w wersji papierowej należy składać: 
1) w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2) pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla;
3) pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@gminanekla.pl
Geoankieta dostępna będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nekla: www.nekla.eu lub pod linkiem:
https://voxly.pl/#organization/%2Fapi%2Forganizations%2Fd60bd11d-32d4-43f2-9b8e-3c2930c58503/module/konsultacje/extent/382659.6598404483%2C501841.977934561%2C392772.6827664664%2C506965.64619043807/resource/%2Fapi%2Fconsultations%2Fa5041f7f-9aef-430a-948e-e0b80861940e