OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NEKLA

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla informuje o możliwości składania wniosku o przyznanie nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury o nazwie
„Drogosław – Nekielskie Wyróżnienie Kulturalne. Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10. Szczegóły dotyczące wniosków i trybu przyznawania nagrody określa uchwała nr XXXII/278/2021 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 27 października 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Nekla
Karol Balicki