Zgodnie z zarządzeniem nr 372/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Nekla z dnia 28 października 2021 r. w dniach od 29.10.2021 r. do 12.11.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nekla na lata 2021-2027".
Konsultacje będą przeprowadzone  w formie zgłaszania pisemnych uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nekla na lata 2021-2027” zostanie wyłożony w okresie konsultacji społecznych do wglądu:
1) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Nekla;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nekla (http://nekla.nowoczesnagmina.pl).
Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Nekla.
 Pisemne uwagi można składać:
1) w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla;
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10,
62-330 Nekla (decyduje data wpływu do urzędu);
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej (podpisany skan) na adres: nekla@gminanekla.pl.