Burmistrz Miasta i Gminy Nekla Zarządzeniem nr 365/2021 z dnia 6 października 2021 r. ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu "Roczny program współpracy Gminy Nekla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok."