U W A G A !   DOWODY OSOBISTE

 

W związku z nowelizacją ustawy o dowodach osobistych złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021 r.

Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka, zostaną wyłączone.

Usługa składania wniosków o wydania dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony osobnym komunikatem.