Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w REFERACIE PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH I GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W URZĘDZIE MIASTA I GMINY NEKLA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Na stanowisko urzędnicze w  Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Lidia Kaźmierczak zam. Nekla

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej wybrano kandydaturę Pani Lidii Kaźmierczak, która wykazała się znajomością zagadnień przedstawionych w ogłoszeniu, posiada odpowiednią wiedzę merytoryczną niezbędną do zatrudnienia na tym stanowisku.  Kandydatka spełniła jednocześnie  wymagania formalne określone w procedurze kwalifikacyjnej i posiada odpowiednie predyspozycje do zatrudnienia na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Nekla, 21.06.2021r.

Burmistrz Miasta i Gminy  Nekla
Karol Balicki