OGŁOSZENIE
o podsumowaniu pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nekla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Zawiadamiam, że dyskusja podsumowująca pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nekla wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się 4 maja 2021 r. o godzinie 17:00. Dyskusja zostanie przeprowadzona wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość – na platformie ZOOM.
Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji publicznej za pośrednictwem platformy ZOOM muszą się zgłosić poprzez pocztę elektroniczną na adres: m.gibowski@gminanekla.pl  w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Link do spotkania oraz instrukcja zostaną przesłane w mailu zwrotnym.