Nekla, dnia 28 stycznia 2021 r.

Gmina Nekla, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nekla, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) zamieszcza plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021.